DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud:

DENIOS BV
Contactpersoon: Sander Rüpp
Leidse Schouw 2
2408 AE Alphen aan den Rijn

Telefoon: 03 312 00 87
Fax: +32 311 73 51
E-mail: info@denios.be

BTW-nummer: NL 8028.97.113.B01
KvK Leiden nummer: 28064355

Directie: Sander Rüpp

De Europese Commissie heeft voor online geschillenbeslechting een platform ter gecreëerd, dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn bereid om deel te nemen aan een alternatieve geschillenbeslechting voor een geschillencommissie.

Dag Openingstijden
Maandag t/m Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 13:00

Disclaimer Bij het bezoek en het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande bepalingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

DENIOS onderzoekt en actualiseert voortdurend de informatie op haar websites. DENIOS streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ondanks alle zorg kan informatie intussen zijn gewijzigd. Garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan daarom niet worden gegeven.

Hetzelfde geldt voor alle andere websites, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. DENIOS is voor de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk.

DENIOS zal alles in het werk stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. Echter, DENIOS aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door DENIOS uitdrukkelijk afgewezen

DENIOS garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

DENIOS is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de website, voortvloeiend uit het gebruik van de website, in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website alsook voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

DENIOS is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

DENIOS behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is DENIOS niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Alle informatie op deze site (waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door DENIOS worden gewijzigd.

DENIOS houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.

Gebruikers van deze website vrijwaren DENIOS, de werknemers van DENIOS, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen (zie ook ons privacybeleid).

Verwijzingen en hyperlinks

Deze website bevat links naar andere websites die niet het eigendom zijn van DENIOS. Deze dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze koppelingen klikt, u deze website verlaat en een geheel nieuwe website opent. DENIOS geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot, noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Copyright & trademark

Deze website en de informatie die erin is opgenomen en waarnaar wordt verwezen, is alleen voor informatiedoeleinden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij DENIOS BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DENIOS BV

Voor vragen over deze disclaimer kunt u hier contact opnemen met DENIOS BV.

Fotocredits

Op onze website worden afbeeldingen uit de volgende bronnen in licentie gebruikt:

istockphoto.com
© Kerkez / © firina / © industryview / © Ivan-balvan / © Prostock-Studio / © kzenon / © Wittybear / © Olga Nikiforova / © AndreyPopov / © industryview / © firina / © ViktoriiaNovokhatska / © robertprzybysz / © djedzura / © Petmal / © ClaudioValdes / © Kenishirotie / © Özgür YAMAN / © s-c-s / © sergeyryzhov / © sginosphotos / © Sanga Park / © AndreyPopov/ © Chalongrat Chuvaree / © David Bautista / © SteveAllenPhoto / © Miguel Perfectti / © monticelllo / © AndreyPopov / © robertprzybysz / © zanskar / © john_99

thinkstockphoto.de
© Stockbyte / © Mack15 / © peterscode / © mady70 / © Tatiana Belova / © Huntstock / © Stefan90 / © saravuth-photohut / © michaeljung / © drvarayu / © Tuned_In / © 29mokara / © Huntstock / © robertiez / © oleksagrzegorz / © ksyproduktor / © zanskar / © Aremac

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00