DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

DUURZAAMHEID DENIOS NEEMT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID

DENIOS is wereldwijd een snelgroeiende onderneming. Daarmee groeit ook de verantwoordelijkheid die we iedere dag samen met onze klanten en dochterondernemingen in Europa, Azië en Amerika dragen. Als onderneming die belang hecht aan behoud van het milieu en veiligheid op het werk stellen we ons vooral tot doel de bescherming van het milieu wereldwijd op een duurzame leest te schoeien. Dit heeft voorrang boven het nastreven van economische groei.

WIJ ZIJN EEN KLIMAATNEUTRALE ONDERNEMING!

De mensheid leeft momenteel alsof ze 1,7 planeten Aarde tot haar beschikking had. Volgens het Wereldnatuurfonds zal het jaarlijkse hulpbronnenverbruik in 2020 twee en in 2050 zelfs drie planeten bedragen. Een einde van deze trend is niet in zicht. Bij DENIOS zetten we ons in voor de natuur – en niet alleen met onze producten. Veel van de maatregelen om het milieu en hulpbronnen te sparen passen we bij ons dagelijks werk al toe.

  • Met behulp van 1000 vierkante meter zonnepanelen op het dak en warmteterugwinning uit de productie werd reeds een CO2-neutraal gerealiseerd.
  • De productiehal en kantoorruimten worden met behulp van afvalwarmte uit het rotatieproces verwarmd. Ook uit onze persluchtsystemen en de spuiterijen wordt warmte teruggewonnen.
  • Voor optimale en tegelijkertijd energiebesparende verlichting zorgen ledlampen, die via bewegingssensoren bediend worden.
  • Alles bij elkaar werd door deze bouwtechnische maatregelen het voor productie en administratie bestemde oppervlak met 15% vergroot en tegelijkertijd de energiebehoefte per m² met 25% teruggebracht.
  • Ook bij de moderniseringen en bouwtechnische aanpassingen van onze internationale fabrieken zullen CO2-efficiëntie en een lager energieverbruik in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen. De in 2016 geopende fabriek in Tsjechië is een mooi voorbeeld.
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK) zorgt daar voor elektriciteitsopwekking, en afvalwarmte wordt hergebruikt.

WIJ STEUNEN UN GLOBAL

DENIOS is wereldwijd een snelgroeiende onderneming. Daarmee groeit ook de verantwoordelijkheid die we iedere dag samen met onze klanten en dochterondernemingen in Europa, Azië en Amerika dragen. Als onderneming die belang hecht aan behoud van het milieu en veiligheid op het werk stellen we ons vooral tot doel de bescherming van het milieu wereldwijd op een duurzame leest te schoeien. Dit heeft voorrang boven het nastreven van economische groei.

Onze duurzaamheidsverslagen zijn gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de “Sustainable Development Goals”, die in 2015 door alle deelnemende landen werden geratificeerd. Het ambitieuze doel is om in de komende 15 jaar wereldwijd aan de weg te timmeren op gebieden als armoedebestrijding, voeding, gezondheid, scholing, gelijke kansen, watervoorziening, innovatie, consumptiepatronen en klimaatbescherming teneinde een betere toekomst voor de generaties na ons te waarborgen.

Daarnaast maken we sinds 2019 deel uit van het internationale duurzaamheidsinitiatief van de Verenigde Naties (UN Global Compact); bij onze activiteiten en ons handelen laten we ons eveneens leiden door de universeel erkende beginselen van dit initiatief.

Duurzame ontwikkeling

In wat nu ons derde duurzaamheidsverslag is, blikken we terug op twee turbulente maar succesvolle jaren. Lees hoe het duurzaamheidswerk van DENIOS zich heeft ontwikkeld en hoe wij in de toekomst hierbij betrokken zullen zijn. Met onze activiteiten en doelen nemen we onze verantwoordelijkheid als wereldmarktleider op het gebied van operationele milieubescherming en arbeidsveiligheid en geven we het onderwerp "Duurzaamheid" steeds meer ruimte in onze dagelijkse activiteiten.

Hoofdstuk I

Over DENIOS

Maak kennis met DENIOS en ontdek waar we vertegenwoordigd zijn en welke producten ons familiebedrijf produceert en aanbiedt.

Lees hoofdstuk
Hoofdstuk II

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke waarde in onze organisatie. Hierin presenteren we onze stakeholders en onze duurzaamheidsstrategie.

Lees hoofdstuk
Hoofdstuk III

Actieterreinen

We rapporteren kerncijfers over onze producten, medewerkers en klanten en presenteren onze duurzame activiteiten in de supply chain.

Lees hoofdstuk
Hoofdstuk IV

Doelen

Bekijk de realisatie van onze doelstellingen voor de verslagperiode 2020/2021 en bekijk onze nieuwe doelstellingen voor 2022/2023.

Lees hoofdstuk

Duurzaamheidsverslagen

Sustainability Report 18.19

PDF downloaden

Sustainability Report 16.17

PDF downloaden

ECOVADIS-CERTIFICERING

EcoVadis is een platform dat de duurzaamheid van toeleveranciers in kaart brengt en beoordeelt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en relevante ondersteunende documentatie. Concreet betekende dit dat DENIOS als fabrikant inzicht moest verschaffen in zijn duurzaamheidsprestaties als het gaat om het milieu, arbeidspraktijken, handelspraktijken en aanbestedingsprocedures. Met het verkrijgen van het “Silver”-keurmerk behoren we tot de beste 30% van alle deelnemende bedrijven. Een prestatie van jewelste, waar we erg blij mee zijn. Onze klanten en de wetgeving zijn in de afgelopen jaren een stuk veeleisender geworden. Dat we desondanks tot de best presterende ondernemingen behoren bewijst dat we op de goede weg zijn.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00