DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Privacybeleid

DENIOS is producent en leverancier van producten die een positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsniveau bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het spreekt voor zich dat veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid bij ons centraal staan.

In het algemeen geldt tegenwoordig dat we ons steeds bewuster moeten zijn van de omgeving waarin wij leven en ook dat we daar zuinig op moeten zijn. Daarom houdt DENIOS zich heel bewust bezig met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Ons privacybeleid heeft betrekking op de communicatie en dienstverlening van DENIOS.

DENIOS respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.

Ons privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DENIOS B.V. (KvK Leiden: 28064355), hierna aan te duiden als DENIOS.

DENIOS verwerkt persoonsgegevens van haar prospects, klanten en relaties. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacybeleid leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van ons privacy statement nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 • DENIOS BV
  Zandstraat 48 / 1
  2980 Zoersel
  België

 • Tel: 03 312 00 87

 • Fax: +32 311 73 51

 • E-Mail: info@denios.be

 • Web: http://www.denios.be

Disclaimer

Bij het bezoek en het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande bepalingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

DENIOS onderzoekt en actualiseert voortdurend de informatie op haar websites. DENIOS streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ondanks alle zorg kan informatie intussen zijn gewijzigd. Garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan daarom niet worden gegeven.

Hetzelfde geldt voor alle andere websites, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. DENIOS is voor de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk.

DENIOS zal alles in het werk stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. Echter, DENIOS aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door DENIOS uitdrukkelijk afgewezen

DENIOS garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

DENIOS is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de website, voortvloeiend uit het gebruik van de website, in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website alsook voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

DENIOS is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

DENIOS behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is DENIOS niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Alle informatie op deze site (waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door DENIOS worden gewijzigd.

DENIOS houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.

Gebruikers van deze website vrijwaren DENIOS, de werknemers van DENIOS, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen (zie ook ons privacybeleid).

Verwijzingen en hyperlinks

Deze website bevat links naar andere websites die niet het eigendom zijn van DENIOS. Deze dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze koppelingen klikt, u deze website verlaat en een geheel nieuwe website opent. DENIOS geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot, noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Copyright & trademark

Deze website en de informatie die erin is opgenomen en waarnaar wordt verwezen, is alleen voor informatiedoeleinden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij DENIOS BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DENIOS BV

Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met DENIOS BV. (info@denios.nl)

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, e-mailings en services om u een optimale service te kunnen bieden. Een cookie is een tekstbestand dat door onze website op uw desktop computer of uw mobiele apparaat wordt geplaatst. U kunt ervoor kiezen om deze cookies niet te accepteren. Dan houden wij geen informatie van u bij.

Standaard maakt DENIOS wel gebruik van Google Analytics cookies. Om uw gegevens te beschermen wordt het laatste octet van uw IP gemaskeerd en heeft DENIOS Google geen toestemming verleend om uw gegevens te delen. Tevens zal er geen gebruik worden gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies, tenzij u daar toestemming voor geeft middels het accepteren van de cookies.

Als u de cookies wel accepteert, dan worden er tijdens uw bezoek aan onze website cookies geplaatst die naast persoonlijke gegevens ook uw surf- en klikgedrag registreren. Hierbij kunt u denken aan uw IP-adres, geografische informatie, browsertype, het aantal pagina’s dat u bezoekt, de duur van uw websitebezoek en overige reguliere webstatistieken. Deze cookies hebben als doel om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om de inhoud van onze communicatie aan te passen aan datgene waarvan wij denken dat het relevant voor u is, op onze website of via andere kanalen.

Open het voorkeurencentrum

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u een overeenkomst aangaat met DENIOS en/of uzelf registreert voor e-mailings en/of het aanvragen van informatie, demonstraties, testaccounts, prijsopgaven e.d. via DENIOS websites, vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere DENIOS services en/of aanvraagformulieren. Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, e-mailings en services om u een optimale service te kunnen bieden.

Onder persoonsgegevens verstaan wij uw persoonlijke gegevens die u vrijwillig achterlaat op onze website van u en/of uw organisatie. Hieronder valt ook alle openbare informatie die op internet beschikbaar is.

Van bezoekers op onze website verwerken wij (mogelijk) de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Bedrijf, Functie

 • Interesses

 • Surfgedrag

 • IP-adres, cookie ID

 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)

Van klanten verwerken wij de volgende gegevens:

Indien u klant bent van DENIOS of gebruikmaakt van onze dienstverlening, dan verwerken wij de volgende aanvullende gegevens:

 • Factuurgegevens

 • Betaalgegevens

Alle hierboven genoemde gegevens worden door ons vrijwillig verkregen.

Doel van de verwerking?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, om de services te kunnen leveren waar u om vraagt. Bijvoorbeeld voor het versturen van (gepersonaliseerde) e-mailings waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen informeren over andere producten of services die worden aangeboden door DENIOS.
Dit heeft onder andere, maar niet uitsluitend, betrekking op de volgende activiteiten:

 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.

 • Het beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers.

 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.

 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie- , bewaar- en belastingplicht).

 • Om met u te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, social media, website, binnen onze software) vanuit zowel een service- als marketingoogpunt.

 • Om u te kunnen helpen met (service- / advies-) vragen.

 • Om onze dienstverlening te verbeteren.

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief

Als u zich via de dubbele opt-in-procedure aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Bij de dubbele opt-in procedure sturen wij u een bevestigingslink nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld in het registratieveld. Wanneer u op de bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze e-maildistributielijst. Uw e-mailadres wordt dan verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de balk onderaan of via een link aan het einde van elke nieuwsbrief.

Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefaanmelding en uw recht op bezwaar

Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten, als onderdeel van onze legitieme belangen om reeds uit ons assortiment gekochte artikelen per e-mail te verzenden. Uw e-mailadres wordt dan verwerkt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f) AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in het impressum beschreven contactmogelijkheden of via een link aan het einde van de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief volgen

Wij willen u erop wijzen dat wij het gedrag van de lezers van onze e-mailnieuwsbrief evalueren. Met de op deze manier verkregen gegevens maken we een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Bij het lezen van de nieuwsbrief leggen wij vast op welke links u in de nieuwsbrief klikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan de handelingen die u op onze website verricht. Het doel van deze verwerking is om de kwaliteit van de nieuwsbrief te verbeteren en onze aanbiedingen te optimaliseren. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Duur van opslag

De gegevens en informatie die via de trackingfunctie worden opgeslagen, worden geanonimiseerd nadat u zich hebt afgemeld of nadat u uw toestemming hebt ingetrokken. U zult geen andere kosten hebben van uw herroeping dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. De bij de registratie verzamelde gegevens (e-mailadres en vrijwillige informatie) worden uit ons bestand voor nieuwsbriefontvangers verwijderd.

Rechtsgronden van de verwerkingen.

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met u.

 • Wettelijke verplichtingen.

 • Gerechtvaardigde (marketing-) belangen van DENIOS.

 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat DENIOS niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij in sommige gevallen dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van DENIOS.

Analyse door WiredMinds

Onze website maakt gebruik van telpixeltechnologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. In verband hiermee wordt het IP-adres van de bezoeker verwerkt. De verwerking vindt alleen plaats om bedrijfsrelevante informatie te verzamelen, zoals de bedrijfsnaam.
IP-adressen van natuurlijke personen worden door middel van een whitelist uitgesloten van verdere verwerking. Een IP-adres wordt in geen geval opgeslagen in LeadLab.
Bij het verwerken van gegevens is het ons grootste belang om de rechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang bij het verwerken van gegevens is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG.
Het is op geen enkel moment mogelijk om conclusies te trekken uit de verzamelde gegevens over een identificeerbare persoon. WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om geanonimiseerde gebruikersprofielen van het bezoekgedrag op onze website op te stellen. Gegevens die tijdens dit proces worden verkregen, worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

BEZWAARLINK (OPT-OUT) Uitsluiten van tracking (er wordt een functioneel noodzakelijke cookie geplaatst om u permanent uit te sluiten van tracking door WiredMinds LeadLab op deze website)

Gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk.

Beveiliging van persoonsgegevens

DENIOS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • Onze website en software heeft een SSL-certificaat dat bezoekers en gebruikers de garantie geeft dat (persoonlijke) gegevens via browsers worden verzonden via HTTPS, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) wordt onder andere ook gebruikt voor online transacties (met bijvoorbeeld iDeal, Bancontact en creditcards).

 • Onze software wordt periodiek getoetst op kwetsbaarheden. De conclusie is tot nu altijd geweest dat onze software voldoende adequaat is beveiligd om weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen.

 • DENIOS heeft uitgebreide maatregelen genomen waarmee wordt afgedekt wat de procedure is in geval van een datalek. Maar belangrijker nog; er zijn diverse technische én organisatorische maatregelen genomen om datalekken te voorkomen.

Rechten van betrokkenen

DENIOS behartigt al uw privacyrechten. Heeft u tips of opmerkingen? Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met ons.

Informatie en inzage

U hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wij vertellen u daarbij graag hoe en waarom wij die gegevens verwerken.

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan.

Vergetelheid

U heeft het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat wij sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor administratieve of andere wettelijke verplichtingen.

Beperking

Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw expliciete toestemming, (2) de noodzakelijkheid ervan ten aanzien van de uitvoering van een overeenkomst met u (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. U kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van DENIOS voorkomen door de te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die u van ons ontvangt. Uw gegevens worden vervolgens niet langer voor direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer U bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat wij, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, dan staken wij de verwerking van uw gegevens.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met uw gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen).

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact met ons op te nemen.

Termijnen

Wij zullen uw verzoek in principe binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek of verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs op een veilige manier mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

Wij wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wij zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen wij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Gegevensbescherming

De directie van DENIOS houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De directie is tevens de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

DENIOS houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente versie dateert van 2 augustus 2021. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. DENIOS kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacybeleid. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de mogelijkheid te bieden uw deelname te weigeren.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00