DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Gefeliciteerd, u heeft een hoogwaardige veiligheidskast aangekocht

Van ons krijgt u deze DENSORB® Spillset geheel gratis. Op de locatie waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten materialen en voorzieningen beschikbaar zijn om calamiteiten te kunnen aanpakken.

Inhoud: absorptieslang om vloeistoffen in te dammen, 5 absorptiematten om de gemorste vloeistoffen op te nemen & 1 afvalzak met tie-wrap om het afvalmateriaal via de juiste kanalen af te voeren

Codex: welzijn op het werk

In de Belgische regelgeving staat omschreven dat een werkgever maatregelen moet treffen om werknemers veilig te kunnen laten werken.

in het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen, staan alle maatregelen die genomen zullen worden om morsen te voorkomen. De nodige middelen moeten aanwezig zijn om toevallige lekvloeistof onmiddellijk en efficiënt op te ruimen.

In of nabij de opslagvoorziening moeten materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen.

Bij lekkage moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle opname door absorptiemateriaal.

Functionaliteit van DENSORB Sorbents

Wilt u weten welke DENSORB® sorbents in geval van nood snel en doeltreffend zijn in uw situatie? Open de bestendigheidslijst om te bepalen welke producten hiervoor geschikt zijn.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Kennis over DENSORB® adsorbtiemiddelen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00