DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Als elke seconde telt: Olievlekken op het water bestrijden met olie adsorptiemiddelen

Ongelukken met gevaarlijke stoffen gebeuren niet alleen op het land. Regelmatig horen we ook over olielekkages op het water met ernstige gevolgen. Het zijn vooral de zeer grootschalige rampen die bekendheid krijgen bij het grote publiek: tankers die aan de grond lopen, lekkende pijpleidingen, ongelukken op booreilanden. Maar zelfs op zogenaamd kleine schaal kunnen olielekkages een catastrofaal effect hebben als ze lokale wateren bereiken - slechts één druppel kan zich immers als een lopend vuurtje verspreiden en tot 1000 liter water verontreinigen. Maar hoe kunnen bedrijven voorzorgsmaatregelen nemen? Welke uitrusting is er nodig in geval van nood? En wat gebeurt er als er toch iets misgaat? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.

Goede redenen om actief voorbereid te zijn op noodsituaties

Als een bedrijf omgaat met waterverontreinigende stoffen, is het verplicht om potentiële gevarenbronnen te identificeren op basis van een risicobeoordeling en om, naast de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, een noodplan op te stellen voor het geval er een lek optreedt. Lokale omstandigheden kunnen het voor bedrijven ook noodzakelijk maken om zich specifiek voor te bereiden op olielekkages op het water - bijvoorbeeld als er waterlichamen op of in de directe omgeving van het bedrijfsterrein zijn, als er olieleidingen dicht bij waterlichamen zijn aangelegd of als er afvoerkanalen zijn waar per ongeluk olie in terecht kan komen.

Meer informatie over veiligheid en gezondheid op het werk vindt u in onze gids.

Olielekkages moeten worden gemeld

Olielekkages op het water moeten over het algemeen worden gemeld en zijn een zaak voor de brandweer - noodplannen moeten echter niet beperkt blijven tot het simpelweg bellen van 112 in een noodgeval en wachten tot de hulpdiensten de zaak hebben afgehandeld. Het lastige van olielekkages op het water is de snelheid waarmee de vloeistof zich over het wateroppervlak verspreidt.

Olieresten op water verspreiden zich snel

Vooral in stromend water drijft de olievlek onverbiddelijk stroomafwaarts en verspreidt de olieschade zich verder met elke seconde die verstrijkt. De brandweer moet ook als eerste ter plaatse zijn, waardoor kostbare tijd verloren kan gaan. Hier kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om de verspreiding van de olievlek te beperken door snel eerste hulp te bieden.

Olielekkages op het water kunnen duur zijn

Op die manier beperken bedrijven niet alleen de schade aan het milieu, maar ook de kosten die ze als vervuiler moeten dragen. Olielekkages op het water kunnen immers duur zijn: wie gevaarlijke stoffen in het water brengt en daardoor schade aanricht, is niet alleen schadeplichtig, maar draagt ook de kosten van de noodzakelijke opruimmaatregelen. Daarnaast zullen vastgoedverzekeraars daarom ook in de gaten houden of er voldoende noodmaatregelen zijn genomen in het geval van mogelijke gevaren. Bedrijven doen er daarom goed aan om de kwestie van geschikte noodmaatregelen actief aan te pakken.

Veilig door noodplanning in geval van olielekkage

Bij het opstellen van noodplannen kan het heel nuttig zijn om samen te werken met de plaatselijke brandweer. Het kan ook voorkomen dat de verantwoordelijke hulpdiensten een bedrijf op eigen initiatief benaderen als ze potentiële gevaren herkennen. Uiteindelijk kunnen beide partijen baat hebben bij samenwerking door het ontwikkelen van gezamenlijke noodconcepten en het coördineren van geschikt materieel. Er zijn ook vaak samenwerkingsmodellen waarbij de relevante gespecialiseerde brandweeruitrusting rechtstreeks door het bedrijf wordt geleverd. Het bedrijf kan er zo zeker van zijn dat de juiste middelen op de juiste plaats beschikbaar zijn in geval van nood. De brandweer profiteert op haar beurt van materieel dat geschikt is voor de lokale omstandigheden en dat ze indien nodig ook voor andere operaties kan gebruiken. In deze gevallen wordt meestal afgesproken dat de brandweer gebruikte apparatuur uit eigen middelen vervangt. Al met al is het een win-winsituatie.

Bedrijfshulpverlening van A tot Z in geval van olielekkage op het water

Nauwkeurig maatregelen en apparatuur definiëren

Specifieke noodmaatregelen zijn altijd afhankelijk van de risicobeoordeling, net als de apparatuur die moet worden aangeschaft. Als je een voorbeeld van een noodprocedure bekijkt, krijg je een goed idee van wat belangrijk is en wat er nodig is.

Identificeer het olielek en waarschuw de brandweer

De operatie begint - hoe kan het ook anders - met de ontdekking van het lek. Als er olie wordt ontdekt op een waterlichaam of als er een lek wordt ontdekt waardoor olie in een waterlichaam terechtkomt, wordt meestal eerst de brandweer gealarmeerd. De alarmcentrale van de brandweer informeert op zijn beurt de autoriteiten die in de responsplannen staan vermeld, bijvoorbeeld de verantwoordelijke waterautoriteit of specialisten van lokale bedrijven. Als derden, met name exploitanten van afvalwaterinstallaties of watervoorzieningsbedrijven, kunnen worden getroffen, moeten zij ook worden geïnformeerd over de gevaarlijke situatie.

Identificeer het olielek en waarschuw de brandweer

In het ideale geval moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen. De eerste prioriteit hierbij is het nemen van levensreddende maatregelen, indien nodig. Dit wordt gevolgd door: - het beveiligen van de plaats van het ongeval

- het beoordelen van het type, de hoeveelheid en de gevaarlijkheid van de gemorste stof

- het stoppen van het lek en voorkomen dat de schade zich uitbreidt

- het indammen en opvangen van de waterverontreinigende stof indammen en verzamelen

Stop olielekkages op het water met behulp van DENSORB® olieadsorptiemiddelen

Om te voorkomen dat de schade zich uitbreidt, moet het lek zo snel mogelijk bij de bron worden gedicht. Ten tweede worden olieschermen op het water geplaatst om te voorkomen dat de olievlek zich verder over het water verspreidt.

Hoe werkt een DENSORB® olieadsorptiemiddel?

De olieboeien worden onderverdeeld in actieve en passieve systemen: - Passieve olieboeien bestaan uit een onderdompelbare rok van speciale vloeistofdichte stof met interne drijvende elementen. Ze worden tussen de oevers verankerd. Om te voorkomen dat het onderste uiteinde van de rok op het water drijft, wordt het met gewichten naar beneden getrokken. Wanneer de oliebarrière wordt ingezet, verzamelt de olie zich aan het wateroppervlak terwijl het water onder de olievlek wegloopt. De olie kan dan worden weggepompt of geabsorbeerd met bindmiddelen. - Actieve en drijvende olieschermen zijn waterafstotend en drijven op het oppervlak van stilstaand en licht stromend water. Door de vulling met sterk absorberend polypropyleenvlies absorbeert de barrière zelf olie.

Actieve, drijvende adsorptiematten zijn bijzonder geschikt in combinatie met een passief systeem: terwijl de laatste de eigenlijke olieadsorptiemiddel opbouwt, kan de actieve mat de gemorste olie over een groot gebied absorberen en vervolgens in één stuk worden opgeruimd met behulp van een trektouw.

Hoe kunnen de gevolgen van olielozingen op het water tot een minimum worden beperkt?

Als bepaalde risicogebieden bekend zijn, kan de inzet van olieadsorptiemiddelen in noodgevallen zo nauwkeurig mogelijk worden voorbereid. Geschikte blokkeerpunten kunnen bijvoorbeeld van tevoren worden verkend - zodat je in noodgevallen de olievlek niet op het water hoeft te jagen, maar deze op geschikte blokkeerpunten kunt onderscheppen. Criteria zoals gunstige stromingsomstandigheden, veilige toegangsroutes en voldoende montagemogelijkheden voor de apparatuur spelen een belangrijke rol.

Het ontwerp van de olieadsorptiemiddelen hangt grotendeels af van de toestand van het water. Is het stilstaand of stromend water? Met welke breedte, diepte en stroomsnelheid moet rekening worden gehouden?

Waar moet je op letten bij het installeren van olieadsorptiemiddelen?

Als oliebomen met een dompelrok worden aangeschaft, is de vereiste dompeldiepte afhankelijk van de waterdiepte en de lengte van de giek afhankelijk van de breedte van het water. Bij hogere stroomsnelheden moet er echter rekening mee worden gehouden dat de olieboom niet haaks op de oever moet worden geïnstalleerd om de stroomsnelheid te verminderen en zo de krachten die op de boom werken te minimaliseren. Om deze redenen moet de olieboom in individuele gevallen ook langer zijn. Producten die bestaan uit afzonderlijke elementen die snel met elkaar kunnen worden verbonden, zijn hier praktisch. Zo kun je je flexibel aanpassen aan de grootte van de lekkage of aan verschillende soorten water.

Bij het installeren van oliebomen is het ook belangrijk om de bevestigingspunten op de oever niet te hoog te plaatsen, omdat de boom anders ondermijnd kan worden. Indien nodig moet er extra bindvlies op de oever worden geplaatst. Olie kan ook onder de barrière worden getrokken door sterke stromingen. In dit geval kan het de moeite waard zijn om meerdere barrières te plaatsen, die op enige afstand van elkaar geplaatst kunnen worden om nog meer veiligheid te bieden. Op deze manier kan olie die door een vorige barrière is gezogen door de volgende barrière worden tegengehouden.

Welke adsorptiemiddelen zijn geschikt voor het absorberen van olie op wateroppervlakken?

Adsorptiemiddelen om de olie uit het water te absorberen moeten in voorraad worden gehouden volgens de hoeveelheid die in de risicobeoordeling is opgegeven. Soms worden olieadsorptiemiddelen in korrelvorm gebruikt, maar deze hebben bepaalde nadelen. Eenmaal verspreid over het olieverlies, moet het adsorptiemiddel na het absorptieproces weer uit het water worden verwijderd. Dit is vaak moeilijk en volledige verwijdering is nauwelijks mogelijk. Afhankelijk van de stroming spoelt het materiaal meer of minder snel het kustgebied in en raakt het verstrikt in de vegetatie. Een ander nadeel van het granulaat is de mogelijke vergiftiging van waterfauna. Het granulaat, dat gedeeltelijk verontreinigd is met olie, kan door vogels en vissen verkeerd geïdentificeerd worden als voedsel en, afhankelijk van de mate, vogel- en vissterfte veroorzaken. Al deze negatieve neveneffecten kunnen worden vermeden door olieabsorberende matten te gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit.

Drijvende olieabsorptiematten zijn gemaakt van een vliesmateriaal. Ze zijn gemaakt van 100% polypropyleen en zijn van nature waterafstotend (hydrofoob) en olieabsorberend (oleofiel). Ze kunnen gemakkelijk over de olievlek worden verspreid en zonder veel moeite weer worden opgehaald, omdat ze blijven drijven, zelfs als ze verzadigd zijn. Er is geen tijdrovend harken van het wateroppervlak nodig zoals bij het gebruik van granulaten. Adsorberende matten zijn niet alleen afzonderlijk verkrijgbaar, maar ook op een rol zodat lange stukken kunnen worden gebruikt voor oeverbescherming. Deze worden gebruikt om olieverontreiniging in de oever te adsorberen en in te dammen. Oliegordijnen en, zoals reeds vermeld, actieve olieschermen zijn zeer geschikt voor het verwijderen van achtergebleven oliefilms op het water.

De behoefte aan verdere maatregelen en hulpmiddelen hangt af van de omstandigheden. Hoeveel personeel is er nodig? Kent het personeel het inzetplan? Hoe kan de uitrusting snel ter plaatse worden gebracht? Zijn er extra hulpmiddelen nodig zoals reddingsboten, ankers, lijnen, gereedschap of verlichtingsapparatuur? Al deze vragen moeten van tevoren worden gesteld om in geval van nood zo snel mogelijk te kunnen reageren. Zoals je ziet, loont het om in noodgevallen actief te plannen.

i

Goed om te weten: in de regel worden succesvolle operaties gevolgd door vervolgmaatregelen. Naast de professionele verwijdering van het verontreinigde materiaal worden er vaak controlemaatregelen bevolen door de lokale autoriteiten om mogelijke restverontreiniging vast te stellen.

Adsorptie advies

voor optimale adsorptie

Of het nu gaat om druppelverliezen op machines tijdens het dagelijkse werk of om noodvoorzieningen in het geval van een lek - bindmiddelen helpen u om onberekenbare risico's en de bijbehorende kosten te vermijden. Wij helpen u het perfecte adsorptiemiddel voor uw behoeften te vinden.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Soortgelijke bijdragen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00