DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Onderhoud van brandwerende kasten voor gevaarlijke stoffen

Voor de opslag van licht ontvlambare vloeistoffen in de werkomgeving is een brandveiligheidskast nodig. Nieuwe brandveiligheidskasten moeten voldoen aan de strenge eisen van EN 14470-1. Om ervoor te zorgen dat de kast met gevaarlijke stoffen ook op lange termijn aan deze eisen voldoet, is regelmatig onderhoud vereist. Lees hieronder hoe professioneel onderhoud wordt uitgevoerd en welke certificering de onderhoudsmonteur heeft.

Brandveiligheidsvereisten volgens EN 14470-1

EN 14470-1 regelt de normering en testcondities voor brand-veiligheidskasten voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving. Dit zijn de strenge eisen voor brandveiligheid:

  • Geteste brandwerendheid gedurende een minimale tijdsduur (bv. 90 minuten)
  • Voorkoming van een explosieve atmosfeer door een technisch luchtafvoersysteem
  • In geval van brand moeten de kastdeuren vanuit elke positie automatisch en volledig sluiten binnen max. 20 seconden.
  • Automatische sluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen vanaf 70 (+/-10) °C
  • De legborden moeten de door de fabrikant opgegeven maximale belasting kunnen dragen, ook tijdens brand.
  • De opvangbak voor lekkage moet ook na een brand nog volledig functioneel zijn.

Testen van brandveiligheid - alleen met kwalificatie!

Kasten voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen moeten periodiek grondig op hun werking en betrouwbaarheid worden gecontroleerd en gekeurd. Veiligheidsinspecties, met name van elektrische installaties, brand- en explosie veilige inrichtingen, mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen die over de nodige kwalificaties beschikken.

Onze servicemonteurs zijn tenminste VCA-VOL gecertificeerd en zijn NEN3140 Voldoende Opgeleid Persoon. Onze servicemonteurs doorlopen een intensief intern opleidingsprogramma alvorens zij zelfstandig inspecties verrichten.

Zo werkt het onderhoud

Het onderhoud van de veiligheidskasten gebeurt in een holistisch proces volgens de volgende onderhoudsstappen en in overeenstemming met de regelgeving. Elk voorgeschreven criterium van de inspectieprocedure wordt nauwkeurig en professioneel uitgevoerd en schriftelijk gedocumenteerd.

1

Functionele test en visuele inspectie

De servicemonteur controleert de veiligheidskast op een correcte opstelling en schade aan de binnen- en buitenkant. Zo kunnen zij storingen in de werking opsporen. Bovendien moeten opvangbakken, ventilatiesleuven en leidingen worden gecontroleerd op mogelijke verontreiniging. Het is belangrijk de borging en de maximale belasting van de legborden in acht te nemen, die niet mag worden overschreden.

2

Veiligheidscontrole

De servicemonteurs besteden bijzondere aandacht aan de nauwkeurige controle van de sluitmechanismen van deuren en brandkleppen. Deze moeten altijd perfect functioneren, want in geval van brand moeten zowel de deuren als de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen automatisch kunnen sluiten om verdere schade te voorkomen.

3

Brandveiligheidsvoorziening

Hier worden de afdichtingssystemen van de veiligheidskast gecontroleerd. In geval van nood moeten deze goed afsluiten zodat er geen giftige gassen of vlammen kunnen ontsnappen. Omgekeerd mag er geen lucht in de kast kunnen doordringen, zodat het vuur zich niet kan verspreiden.

4

Luchttechnische meting en controle

De technische ventilatie wordt geïnspecteerd en het daarin aanwezige luchtfilter wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Alleen de regelmatige vervanging van het luchtfilter garandeert altijd een goede luchtuitwisseling in de veiligheidskast, zodat de ontsnappende gassen van de gevaarlijke stoffen in de lucht kunnen worden gezuiverd. Als het luchtfilter niet wordt vervangen, kunnen de gassen zich vermengen, wat in het ergste geval kan leiden tot brand of een explosie. Bovendien wordt de werking van de bewakingselektronica en de regeltechniek gecontroleerd.

5

Zekerheidscontrole

De naleving van het wettelijk voorgeschreven opvangvolume van de opvangbak is een essentiële factor voor de veiligheid van het veiligheidskast en wordt door de servicemonteur gecontroleerd. In het kader van de wettelijke veiligheidscontrole worden ook de voorgeschreven markeringen gecontroleerd.

6

Documentatie

De documentatie is specifiek voor brandveiligheidskasten opgesteld van elk en van elk gekeurd systeem ontvangt u een inspectierapport in PDF-formaat. Bij controle en in geval van schade kunt u met deze documentatie aantonen dat u aan de onderhoudsverplichting hebt voldaan. Periodiek onderhoud van uw veiligheidskasten verlengt bovendien de levensduur van uw veiligheidskast, voorkomt storingen en draagt aanzienlijk bij tot de bescherming van uw werknemers. Zo verhoogt u uw productiviteit en vermijdt u financiële vervolgkosten.

Uw zorgeloos pakket: Onderhoud door een professional

Profiteer van de professionele onderhoudsservice van DENIOS. Onze monteurs beschikken over alle nodige certificaten om op professionele wijze functionele tests en onderhoudswerkzaamheden aan brandbeveiligingskasten uit te voeren. geïnspecteerde veiligheidskasten worden voorzien van een keuringssticker en u krijgt van ons een inspectierapport voor uw documentatie.

Kasten voor gevaarlijke stoffen volgens EN 14470-1 - onze productaanbevelingen:

Advies van de expert

Heeft u vragen over service & onderhoud of hulp nodig bij uw producten die getest moeten worden? Neem contact met ons op, het DENIOS team staat als competente partner aan uw zijde.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Gerelateerde artikelen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00