DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Persoonlijke beschermingsmiddelen

(384 Artikelen in 544 Uitvoeringen)

Artikelen voor PBM, persoonlijke beschermingsmiddelen, beschermen werknemers tegen alledaagse en typische gevaren die samenhangen met werkprocessen. Ademhalingsbescherming, veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen en gehoorbescherming vormen het uitgebreide assortiment.

Filter
Sortierung
384 van 384 getoonde artikelen
Chemische bestandige overall Basic
2 varianten beschikbaar
van € 27,50 Excl. btw
BESTSELLER
Showa-690
3 varianten beschikbaar
van € 42,00 Excl. btw
Hittebestendige handschoenen
4 varianten beschikbaar
van € 76,00 Excl. btw
BESTSELLER
EKASTU veiligheidshandschoenen met extra lange manchetten
2 varianten beschikbaar
van € 27,00 Excl. btw
Vizier uvex, condensvrij
€ 69,00 Excl. btw

Kennis van het onderwerp

Laden...

Persoonlijke beschermingsmiddelen van DENIOS

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn alle uitrustingen die bedoeld zijn om door werknemers te worden gebruikt of gedragen om zichzelf te beschermen tegen een risico voor hun veiligheid en gezondheid. Hieronder valt ook eventuele aanvullende apparatuur die voor hetzelfde doel wordt gebruikt en is aangesloten op de persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten PBM, die u terugvindt in het assortiment van DENIOS:

 • Ademhalingsbescherming

 • Oog- en gezichtsbescherming

 • Oorbescherming

 • Handbescherming

 • Hoofdbescherming

 • PBM tegen vallen van hoogte

 • Beschermende kleding

Wie is verantwoordelijk voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?

De Arbowet leidt ertoe dat de werkgever wettelijk verplicht is om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te verstrekken. Het verplicht de werkgever om de nodige arbo-maatregelen te nemen en de risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers weg te nemen of tot een minimum te beperken. Overigens: het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag slechts van ondergeschikt belang zijn ten opzichte van andere beschermende maatregelen. Want volgens artikel 4 van de Arbowet moeten gevaren altijd eerst bij de bron worden geëlimineerd of onschadelijk gemaakt. Hiervoor zijn voornamelijk technische en/of organisatorische beschermingsmaatregelen beschikbaar. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als deze beschermende maatregelen niet mogelijk zijn of als er nog restgevaren zijn.

 • Technische beschermingsmaatregelen
 • Organisatorische beschermende maatregelen
 • Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Wat zijn de criteria voor het kiezen van PBM?

Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat PBM moeten worden gebruikt, moeten de eisen aan de PBM worden gespecificeerd. Natuurlijk, want alleen zo kunnen de later gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen de juiste bescherming bieden. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag uiteraard niet leiden tot een extra risico: Om deze reden is het dragen van beschermende handschoenen bij boormachines niet toegestaan, omdat er gevaar voor intrekken bestaat. Bij de keuze van de juiste beschermingsmiddelen dienen de volgende personen betrokken te worden, aangezien zij hun specialistische kennis kunnen inbrengen:

 • Toezichthouder arbeidsveiligheid
 • bedrijfsarts
 • Ondernemingsraad
 • Beveiligingsbeambte

Welke categorieën voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er?

De richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen voorziet in een productclassificatie in drie categorieën.

PBM categorie I (laag risico):

Deze categorie omvat persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan wordt aangenomen dat de gebruiker de effectiviteit ervan kan beoordelen tegen kleine risico's en waarvan het effect, als het geleidelijk optreedt, door de gebruiker tijdig en zonder gevaar kan worden waargenomen (bijv. handschoenen)

PBM categorie II (middelgrote risico's):

Deze categorie omvat alle persoonlijke beschermingsmiddelen die niet in categorie I of III kunnen worden ingedeeld (bijv. veiligheidshelmen, beschermende schoenen, gehoorbeschermers)

PBM categorie III (hoog risico):

Categorie III omvat complexe persoonlijke beschermingsmiddelen die bedoeld zijn om te beschermen tegen dodelijke gevaren of ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid, en waarvan moet worden aangenomen dat de gebruiker de onmiddellijke gevolgen van het gevaar niet tijdig kan herkennen (bijv. ademhalingsapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen vallen van hoogte).

Verdere eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten ook voldoen aan de ergonomische en gezondheidseisen van de werknemers. PBM zijn in principe bedoeld voor gebruik door slechts één persoon. Als de omstandigheden toch het gebruik door verschillende werknemers vereisen (bijvoorbeeld veiligheidsharnassen), moet de werkgever ervoor zorgen dat er geen gezondheidsrisico's of hygiënische problemen ontstaan.

Wat hoort niet bij persoonlijke beschermingsmiddelen?

Niet alle beschermingsmiddelen of werkkleding dienen aan de PBM te worden toegevoegd. Dit bevat:

 • Werkkleding en uniformen die niet specifiek de veiligheid en gezondheid van werknemers dienen
 • Apparatuur voor hulp- en reddingsdiensten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het leger, civiele bescherming en rampenbestrijding, de politie en andere instellingen die de openbare veiligheid of orde dienen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het wegverkeer voor zover onderworpen aan verkeersregels
 • Sportuitrusting
 • Zelfverdediging en afschrikmiddelen
 • Draagbare apparaten voor het detecteren en signaleren van gevaren en gevaarlijke stoffen
Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00