DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

DUURZAAMHEID DENIOS NEEMT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID

DENIOS is wereldwijd een snelgroeiende onderneming. Daarmee groeit ook de verantwoordelijkheid die we iedere dag samen met onze klanten en dochterondernemingen in Europa, Azië en Amerika dragen. Als onderneming die belang hecht aan behoud van het milieu en veiligheid op het werk stellen we ons vooral tot doel de bescherming van het milieu wereldwijd op een duurzame leest te schoeien. Dit heeft voorrang boven het nastreven van economische groei.

WIJ ZIJN EEN KLIMAATNEUTRALE ONDERNEMING!

De mensheid leeft momenteel alsof ze 1,7 planeten Aarde tot haar beschikking had. Volgens het Wereldnatuurfonds zal het jaarlijkse hulpbronnenverbruik in 2020 twee en in 2050 zelfs drie planeten bedragen. Een einde van deze trend is niet in zicht. Bij DENIOS zetten we ons in voor de natuur – en niet alleen met onze producten. Veel van de maatregelen om het milieu en hulpbronnen te sparen passen we bij ons dagelijks werk al toe.

  • Met behulp van 1000 vierkante meter zonnepanelen op het dak en warmteterugwinning uit de productie werd reeds een CO2-neutraal gerealiseerd.
  • De productiehal en kantoorruimten worden met behulp van afvalwarmte uit het rotatieproces verwarmd. Ook uit onze persluchtsystemen en de spuiterijen wordt warmte teruggewonnen.
  • Voor optimale en tegelijkertijd energiebesparende verlichting zorgen ledlampen, die via bewegingssensoren bediend worden.
  • Alles bij elkaar werd door deze bouwtechnische maatregelen het voor productie en administratie bestemde oppervlak met 15% vergroot en tegelijkertijd de energiebehoefte per m² met 25% teruggebracht.
  • Ook bij de moderniseringen en bouwtechnische aanpassingen van onze internationale fabrieken zullen CO2-efficiëntie en een lager energieverbruik in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen. De in 2016 geopende fabriek in Tsjechië is een mooi voorbeeld.
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK) zorgt daar voor elektriciteitsopwekking, en afvalwarmte wordt hergebruikt.

WIJ STEUNEN UN GLOBAL

DENIOS is wereldwijd een snelgroeiende onderneming. Daarmee groeit ook de verantwoordelijkheid die we iedere dag samen met onze klanten en dochterondernemingen in Europa, Azië en Amerika dragen. Als onderneming die belang hecht aan behoud van het milieu en veiligheid op het werk stellen we ons vooral tot doel de bescherming van het milieu wereldwijd op een duurzame leest te schoeien. Dit heeft voorrang boven het nastreven van economische groei.

Onze duurzaamheidsverslagen zijn gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de “Sustainable Development Goals”, die in 2015 door alle deelnemende landen werden geratificeerd. Het ambitieuze doel is om in de komende 15 jaar wereldwijd aan de weg te timmeren op gebieden als armoedebestrijding, voeding, gezondheid, scholing, gelijke kansen, watervoorziening, innovatie, consumptiepatronen en klimaatbescherming teneinde een betere toekomst voor de generaties na ons te waarborgen.

Daarnaast maken we sinds 2019 deel uit van het internationale duurzaamheidsinitiatief van de Verenigde Naties (UN Global Compact); bij onze activiteiten en ons handelen laten we ons eveneens leiden door de universeel erkende beginselen van dit initiatief.

Duurzame ontwikkeling

Dit verslag, opgesteld door onze moedermaatschappij in Duitsland, biedt ons de gelegenheid om alle op duurzaamheid gerichte activiteiten bijeen te brengen en overzichtelijk te presenteren. Het is een hulpmiddel waarmee we de belangrijke kwesties in kaart kunnen brengen en onze inspanningen ten behoeve van de natuur, het milieu en de maatschappij kracht kunnen bijzetten.

Bij het werken aan dit verslag deed het ons bijzonder veel deugd te zien hoe uiteenlopend de initiatieven op de verschillende locaties zijn. En te ontdekken hoe creatief onze mensen zijn bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Dit verslag legt de vooruitgang vast die we in 2018/2019 hebben geboekt als het gaat om duurzaamheid, en de nieuwe ambitieuze doelen die we ons voor de komende twee jaar hebben gesteld.

Als fabrikant en leverancier van innovatieve milieuproducten draagt Denios samen met zijn afnemers dagelijks bij aan de bescherming van het milieu en aan de veiligheid van werknemers. Onze stelregel: duurzame bescherming begint op de werkvloer – met de juiste producten en de overtuiging dat onze natuurlijke leefomgeving koste wat kost behouden moet blijven voor de toekomstige generaties.

ECOVADIS-CERTIFICERING

EcoVadis is een platform dat de duurzaamheid van toeleveranciers in kaart brengt en beoordeelt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en relevante ondersteunende documentatie. Concreet betekende dit dat DENIOS als fabrikant inzicht moest verschaffen in zijn duurzaamheidsprestaties als het gaat om het milieu, arbeidspraktijken, handelspraktijken en aanbestedingsprocedures. Met het verkrijgen van het “Silver”-keurmerk behoren we tot de beste 30% van alle deelnemende bedrijven. Een prestatie van jewelste, waar we erg blij mee zijn. Onze klanten en de wetgeving zijn in de afgelopen jaren een stuk veeleisender geworden. Dat we desondanks tot de best presterende ondernemingen behoren bewijst dat we op de goede weg zijn.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00