DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Alles onder èèn dak: Service en Onderhoud van DENIOS

Met een DENIOS-product zit u altijd aan de veilige kant. Bij de ontwikkeling en productie wordt al rekening gehouden met de huidige wetten, normen en noodzakelijke certificeringen. Deze veiligheid voor uzelf en uw medewerkers is eenvoudig zo lang mogelijk te behouden en het risico op een ongeval met persoonlijk letsel of materiële schade preventief uit te sluiten: door regelmatig onderhoud.

**Wij zien onszelf als uw "allround zorgeloze partner" en nemen deze taak serieus: wij herinneren u graag aan komend onderhoud en voeren het betrouwbaar uit. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw bedrijf. **

Service van DENIOS. Gekwalificeerd en gecertificeerd.

Voor professioneel onderhoud en reparatie van opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen.

Alleen gekwalificeerde en gecertificeerde monteurs en technici mogen opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen onderhouden en installeren. Het onderhoud door de fabrikant zorgt ook voor de veiligheid en het waardebehoud van uw opslag van gevaarlijke stoffen. Wij zien onszelf als een servicepartner, betrouwbaar, competent en altijd aan uw zijde. Wat kunnen we voor je doen?

Advies van onze experts!

Wat moet ik als operator controleren? Volgens welke wettelijke richtlijnen moet de toetsing worden uitgevoerd? Wat moet ik bij schade aan mijn inboedelverzekeraar laten zien? Veel vragen, één antwoord: Neem contact met ons op!

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Onderhoud met DENIOS: voordelen voor u!

kostenminimalisatie

U bespaart op dure reparaties dankzij regelmatige service-intervallen

Risicominimalisatie

U minimaliseert het risico op storingen en behoudt de levensduur van uw producten

Jaarlijkse controles

U mist nooit meer een afspraak! Wij plannen de jaarlijkse veiligheidscontrole voor u

Garantieverlenging

Wij verlengen uw garantie tot 5 jaar**

Minimalisering van reiskosten

U bespaart reiskosten – onze monteurs hebben altijd materiaal voor kleine reparaties bij zich

Beveiliging heeft service nodig

Systemen en hulpmiddelen voor het opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen zijn complex. Naast constructieve testen moet er regelmatig gekeken worden naar technische onderdelen. Want de functionaliteit van elk onderdeel kan bepalend zijn voor de totale constructie. De wetgever vereist ook regelmatige inspecties om de bescherming en functionaliteit van uw product op lange termijn te behouden*:

2009/104/EG

Veiligheid arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. De bepalingen van Richtlijn 89/391/EEG gelden ten volle voor het gebruik door de werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

Arbeidsomstandighedenbesluit
 1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.

 2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.

 3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

 4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt:

 • natuurverschijnselen,

 • veranderingen aan het arbeidsmiddel,

 • ongevallen met het arbeidsmiddel en

 • langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

 1. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

 2. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Artikel 7.5, eerste lid

Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden, zodat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen, die golden bij de vervaardiging, zijn voldaan.

PGS 15 / RI&E

Voorschrift 3.4.4:
Registratie jaarlijkse inspectie

Voorschrift 4.8.2.2
Inspectie van brandbeveiligingsinspectie

RI&E
Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te is hierin omschreven.

i

*Belangrijk: Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat het niet voldoen aan de testverplichtingen op grond van bovenstaande wetgeving automatisch leidt tot een afwijking bij een audit of apparatuurtest. Een gebrek aan registratie van de reguliere keuring leidt bij schade tot enorme problemen met de inboedelverzekeraars.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van het producttype, aanvullende controles vereist zijn en door de exploitant moeten worden uitgevoerd! Testinstituten wijzen de exploitant er uitdrukkelijk op dat de opvangbakken, ventilatiesystemen, brandweringen etc. jaarlijks door de fabrikant worden gecontroleerd. Let ook op de desbetreffende paragrafen in uw algemene bouwtoekenningsvergunning van het DIBt.

De serviceopdracht van DENIOS

Als onze technici bij u komen, laten ze geen belangrijke zaken onbeheerd achter. Wordt de wettelijk voorgeschreven luchtverversing nog in acht genomen? Werken de brandkleppen naar behoren? Levert de sensortechnologie alle benodigde data aan? Pas als alle veiligheidsrelevante componenten grondig zijn gecontroleerd, vinken we ze letterlijk af. Afhankelijk van het te testen product zijn de processen verschillend.

We hechten bijzonder belang aan:
 • Algemene gezondheidscheck
 • Visuele controle op schade en defecten
 • Veiligheidscontrole van alle functies
 • Opvangbakken controleren op beschadigingen
 • Functionele controle van mechanisme en deur
 • Opstellen van het testrapport
 • Controleer indien nodig de signaleringstechniek (bijv. branddetectie, gaswaarschuwingssensoren)
 • Controleer indien nodig de verwarmings- en airconditioningtechniek
Onze servicemonteurs controleren deze producten voor u:
 • Betreedbare opslagcompartiment (ISO, brandbeveiliging, systemen van derden)
 • Opslag van gevaarlijke stoffen voor vaten en IBC (ISO, brandbeveiliging, opslag door derden)
 • Kasten voor gevaarlijke stoffen, chemicaliën, zuren en logen
 • Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Actualiteiten en nieuws

Goede ondersteuning maakt het verschil! Het is ons doel om u betrouwbare ondersteuning te bieden bij al uw onderhoudstaken. Daarom breiden we ons assortiment continu uit en borgen we uw investeringen met state-of-the-art testmethoden.

Van oud naar nieuw

Is uw systeem nog 100% gebruiksklaar en voldoet de apparatuur aan de huidige wettelijke voorschriften? Wij controleren dat voor u!

NIEUW: Technische lasnaadtestmethode voor opvangbakken

Opvangbakken zijn essentiële veiligheidsvoorzieningen voor de veilige en wettelijk conforme opslag van gevaarlijke stoffen. Onopgemerkte schade of defecten kunnen ernstige gevolgen hebben. Regelmatig onderhoud is des te belangrijker om te allen tijde een perfecte functionaliteit en het voorgeschreven inzamelvolume te kunnen garanderen. Wetgevers en auditors eisen ook regelmatige inspecties van apparatuur, inclusief de juiste documentatie, van het bedrijf.

Een puur visuele inspectie van de opvangbak is echter vaak niet voldoende om fijne haarscheurtjes of vervorming van de bak bij de lasnaden op te sporen. Ook zorgt dit regelmatig voor onduidelijkheden met betrekking tot de benodigde documentatie. Om ervoor te zorgen dat u aan de veilige kant bent, voeren wij momenteel als enige aanbieder de technische inspectie van uw opvangbakken voor u uit. We gebruiken een uniek lasnaadtestproces dat de hoogste kwaliteitsnormen garandeert voor alle soorten opvangbakken. Op de lasnaden worden vacuümbellen in verschillende vormen en maten aangebracht. Als een constant vacuüm kan worden gegenereerd, is dit een betrouwbaar bewijs van een volledig intacte lasnaad. Ons acceptatierapport dient dan als bewijs voor uw onderhoudsdocumentatie.

Overigens: wij testen niet alleen DENIOS opvangbakken, maar doen u ook graag een aanbieding voor typen van derden.

NIEUW: Aantrekkelijke onderhoudspakketten voor nooddouches

De professionele onderhoudsservice van DENIOS is er nu ook voor al uw lichaams- en oogdouches (ook producten van derden!). Ons deskundige serviceteam, speciaal opgeleid in het onderhoud van nooddouches, voert op betrouwbare wijze de verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie uit volgens DIN EN 15154-1:2006 of DIN EN 15154-2:2006 en BGI/GUV-I 850-0:

 • Visuele controle van de algemene toestand
 • Controleer de juiste installatie zoals gespecificeerd
 • Controleer op toegankelijkheid
 • Controleer op verplichte informatieborden
 • Controleer de servicevergrendeling
 • Uitgebreide functionele test
 • Controleer op volledigheid
 • Controleer op lekkage
 • Het voorgeschreven debiet controleren
 • Het straalpatroon controleren
 • Opstellen van een testrapport

Deskundig advies

Heeft u vragen over service en onderhoud of heeft u hulp nodig bij uw producten die getest moeten worden? Neem contact met ons op, het DENIOS-team van experts staat aan uw zijde als competente partner.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Blijf op de hoogte

Brochure "Service & Onderhoud"

Alle informatie en details over de DENIOS onderhoudsservice hebben wij voor u samengevat in een uitgebreide brochure.

Lees brochure

Advies op locatie

Preventief onderhoud - Een must als het gaat om het vermijden van uitvaltijd en het streven naar een lange levensduur van het product. Profiteer van ons deskundig advies ter plaatse en samen ontwikkelen we uw optimale servicepakket.

Meer informatie

Geldig bij het afsluiten van een servicecontract in het eerste jaar na de leverdatum.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00