DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Winterdienst en arbeidsveiligheid in regen, sneeuw en ijs

De operationele winterdienst is een van de verplichtingen van de werkgever voor elk bedrijf. Zoals bij alle gevaren is hij wettelijk verplicht zijn bedrijfsterrein en aangrenzende ruimten te beveiligen. Dit roept een aantal belangrijke vragen op: Waar moet absoluut rekening mee worden gehouden tijdens de winterdienst? Hoe kunnen aansprakelijkheidsrisico's worden voorkomen? Wat is de meest effectieve manier om de winterdienst van het bedrijf te organiseren?

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen op het gebied van verkeersveiligheidsverplichtingen en beschermingsverplichtingen in natte, besneeuwde en ijzige omstandigheden. Ook ontdek je welke winterhulp onmisbaar is en waarom een ​​georganiseerde weersvoorspelling absoluut zinvol is.

Welke wettelijke richtlijnen moet ik in acht nemen tijdens de winterdienst?

Het maakt niet uit of sneeuw en ijs het bedrijfsterrein in de winter bedekken of dat nattigheid een gevaar vormt voor klanten en werknemers. Een blessure/letsel op de verkeersveiligheidsplicht kan uw onderneming duur komen te staan.

DE VOLGENDE VERPLICHTINGEN GELDEN IN DE WINTER BIJ IJZIGE, BESNEEUWDE EN NATTE OMSTANDIGHEDEN:

  • Voordat u uw bedrijf opent, moet u passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat klanten en werknemers uw bedrijfsterrein grotendeels zonder gevaar kunnen gebruiken, waaronder uiteraard de parkeerplaats voor klanten en werknemers.

  • De omvang van de te nemen maatregelen hangt enerzijds af van wat nodig is om het verkeer te beveiligen en anderzijds van wat redelijk is voor degene die tot beveiliging verplicht is.

  • Volgens een uitspraak van het hogere regionale rechtbank Köln bestaat de verplichting om te strooien reeds voor openbaar toegankelijke parkeerplaatsen.

  • In het bijzonder bent u verplicht om bevroren plekken met geschikte middelen af te dekken

WIE IS AANSPRAKELIJK BIJ EEN ONGEVAL DOOR GLADHEID?

De kans op ongevallen is bijzonder groot bij sneeuw en ijs. In dat geval moet de eigenaar van het onroerend goed die verplicht is winteronderhoud te verrichten, rekenen op aansprakelijkheid en schadevergoeding. Afhankelijk van het geval kan de eigenaar ook te maken krijgen met strafrechtelijke gevolgen (voor nalatig lichamelijk letsel). In geval van twijfel moet u voor uw bedrijf in de bewijsstukken aantonen dat alle noodzakelijke maatregelen voor een veiliger winterdienst werden uitgevoerd.

Kan iemand anders de winterdienst voor mij doen?

Ja. Een geschikte derde partij kan de uitvoering van de winterdienst overnemen, maar de verantwoordelijkheid blijft uiteindelijk bij de eigenaar.

WAT IS PRECIES DE WEERSVOORSPELLING?

Met een zogenaamde weersvoorspelling kunt u voorzorgsmaatregelen nemen: Voor de winterdienst wordt meestal een bedrijfswachtdienst georganiseerd. Indien nodig wordt dit gecontroleerd door de dienstverlenend persoon op basis van actuele weerberichten en "vanuit het raam" of maakt een korte inspectie van het bedrijfsterrein.

Hier is het bijzonder belangrijk om voorzienbare, door het weer veroorzaakte gevaren - zoals gladheid - te voorkomen. Als de temperatuur 's nachts onder het vriespunt daalt of als er vorst is en als bijvoorbeeld asfalt of in elkaar grijpende bestrating op de parkeerplaats niet gegarandeerd dat het regenwater onmiddellijk en volledig wordt afgevoerd, moet u er altijd voor zorgen dat de oppervlakken veilig begaanbaar zijn.

Ja, een geschikte derde partij kan het winteronderhoud overnemen, maar de verantwoordelijkheid blijft uiteindelijk bij de bewoner/eigenaar.

Wat betekent opruim- en strooiplicht?

De verplichting om op te ruimen en te strooien is een algemene plicht om de verkeersveiligheid bij sneeuw en ijs op wegen en paden te waarborgen. U moet ervoor zorgen dat mensen geen schade ondervinden. Indien de plicht om voor verkeersveiligheid te zorgen niet volgens de voorschriften wordt nageleefd, bestaat het risico dat de benadeelde partij bij een ongeval een vordering kan instellen. Om aansprakelijkheidsrisico's te vermijden, moet u aan de nodige opruim- en strooiverplichtingen voldoen.

Wat betekend de "verplichting tot opruimen en strooien"?

Uw terrein moet veilig begaanbaar zijn bij sneeuw, ijs en gladheid. In aanvulling op de algemeen geldende voorschriften geldt dit voor werkdagen van 7.00 tot 20.00 uur en op zon- en feestdagen van 9.00 tot 20.00 uur, mits hiervoor een operationele reden bestaat, bijvoorbeeld wegens klanten- of werknemersverkeer. Sneeuw en ijs dat na 20.00 uur valt, moet de volgende ochtend vóór 7.00 uur of op zon- en feestdagen vóór 9.00 uur worden verwijderd. Bij aanhoudende sneeuwval of ijzel moet meerdere keren per dag worden gestrooid of geruimd! Ten minste 1 meter brede trottoirs moeten sneeuwvrij worden gehouden voor voetgangers. Als er geen trottoir is, moet een 1 meter breed trottoir langs de erfgrens worden vrijgemaakt en gestrooid. Ook hier geldt: sneeuwruimen en gladheid bestrijden met strooimiddelen (bijv. zand, grint). Als het strooimiddel bij aanhoudende gladheid (bijv. ijzel) zijn werking verliest, kan het nodig zijn om meerdere keren te strooien.

Waar laat je al het sneeuw?

Sneeuw en ijs op de trottoirs moeten altijd worden opgestapeld op de rand van het trottoir die naar de weg is gericht. Grotere hoeveelheden sneeuw moeten zodanig opzij worden geschoven dat het verkeer van voetgangers en voertuigen niet meer dan onvermijdelijk in gevaar wordt gebracht of wordt gehinderd. Let op: goten, kolken, in- en uitgangen en fietspaden moeten absoluut worden vrijgehouden! Vooral op voetgangersoversteekplaatsen, kruispunten en wegkruisingen mag de opgehoopte sneeuw niet leiden tot belemmering van het zicht of andere obstakels.

Waar moet men nog meer op letten bij het strooien?

Strooiresten moeten zo snel mogelijk worden opgeveegd.

Ja, een geschikte derde partij kan het winteronderhoud uitvoeren, maar de verantwoordelijkheid blijft uiteindelijk bij de bewoner/eigenaar.

Onze praktische tip voor de winterdienst:

Weerbestendige strooibakken die goed toegankelijk zijn en op het bedrijfsterrein worden verspreid, maken de winterdienst eenvoudiger en verminderen merkbaar de benodigde tijd en personeel!!

Welk strooimiddel is toegestaan?

In principe worden twee soorten strooimateriaal gebruikt om gladde winterwegen te bestrijden

  • Ontdooiingsmiddelen zijn chemische materialen die door hun eigenschappen sneeuw en ijs langs fysisch-chemische weg doen smelten

  • Strooimateriaal verhoogt de grip op ijslagen of samengeperste sneeuw met mechanische middelen (wrijvingscoëfficiënt).

Bij gladheid moeten voetpaden adequaat worden gestrooid met duurzame strooimiddelen, bijvoorbeeld grit, zand of zaagsel. Houtkrullen, die met vocht verzadigd kunnen raken, zijn ongeschikt als strooimateriaal. In de meeste gemeenten is strooizout om ecologische redenen verboden. Een uitzondering kan bestaan voor trappen, steile hellingen en in geval van ijzel door bevroren regen. In deze gevallen is een bijmenging van maximaal 25 procent strooizout soms toegestaan - maar dit geldt niet voor alle gemeenten. Neem daarom contact op met uw gemeente.

Veilig de winter door met het juiste grit:

Bij ijzel of gladheid op bushaltes, trappen en afdalingen met een helling van meer dan 10 % mag strooizout alleen als mengsel (9 delen strooizout op 1 deel zout) worden gebruikt.

Welk strooimiddel moet ik gebruiken?

Er moet grit, zand of granulaat worden gestrooid om ijzige wegen te verwijderen. Ook de verspreiding van fijne as is gunstig. In principe is het voordeligst om de oppervlakken eerst met een sneeuwschuiver of bezem vrij te maken. Als het nog steeds niet mogelijk is om veilig te lopen of te rijden, kunnen de bovengenoemde strooimiddelen worden gebruikt. Houd altijd rekening met het oppervlak waarop u het grit aanbrengt. As kan bijvoorbeeld verkleuring achterlaten op zeer lichtgekleurde stenen platen. Alle soorten gruis moeten ook van het gehele oppervlak worden verwijderd tijdens het ontdooien. De gemakkelijkste manier om granulaat te verwijderen is het weer op te vegen, te verzamelen en eventueel van het oppervlak te verwijderen.

Denk aan je omgeving!

Houd het worteloppervlak van bomen en plantstroken vrij van sneeuw en dooimiddelen zodat in het voorjaar alles weer groen wordt.

Waar geldt de verkeersveiligheidsplicht in de winter?

Strooi- en winterdiensten en een allround verkeersveiligheidsplicht gelden zowel op uw bedrijfsterrein als op de parkeerplaats van uw klanten. Je moet ook zorgen voor optimale veiligheid bij/op het gebouw!

Ook is er een strooiplicht voor de rijstroken op straat?

Nee, er is geen verplichting voor bewoners op de rijstroken die zijn gereserveerd voor autoverkeer. De winterdienst moet echter langs het terrein worden uitgevoerd op rijstroken zonder trottoirs.

Wat als mijn eigendom grenst aan een voetgangersstraat?

Net als bij trottoirs zijn bewoners verplicht om op werkdagen van 7.00 tot 20.00 uur en op zon- en feestdagen van 9.00 tot 20.00 uur de trottoirs voor voetgangers ten minste 2 meter breed sneeuwvrij te houden langs de eigendomsgrenzen.

Is er een brandkraan voor ons pand. Waar moet ik op letten?

Ook de toegang tot brandkranen, noodoproepkasten en telefooncellen moet sneeuw- en ijsvrij worden gehouden.

Geldt de plicht om voor de verkeersveiligheid te zorgen alleen op het buitenterrein?

Nee. Naast uw bedrijfsterrein en commercieel gebruikte gebieden, zoals een parkeerplaats voor klanten, strekt uw plicht tot verkeersveiligheid zich uit tot alle gebieden en gebouwen die door u worden gebruikt. Ook binnen gebouwen moet u uw verkeersveiligheidsverplichting nakomen en bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkomgeving, uiteraard het hele jaar door.

Onze antislipmatten bieden u bijvoorbeeld het hele jaar door slipweerstand.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Extra informatie

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00