DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Nooddouches: 10 vragen, 10 antwoorden

Je merkt direct zodra er iets in je oog zit. Het oog probeert de vreemde deeltjes onmiddellijk weg te spoelen door meer traanvocht aan te maken. Dit beschermingsmechanisme van ons lichaam is echter beperkt. Hier komen nooddouches en professionele oogspoelingen om de hoek kijken, die op basis van natuurlijke modellen zorgen voor voldoende spoelen in geval van nood. Uit onze praktijk blijkt echter dat er steeds meer vragen komen over nooddouches. De antwoorden vindt u hieronder, passende producten zoals u gewend bent in de DENIOS webwinkel.

1. Wat is een nooddouche?

Overal waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, is er altijd een risico op besmetting voor mensen. Gevaarlijke vloeistoffen, stof, dampen, vonken, metaalsplinters en houtsplinters kunnen in de ogen of op de huid terechtkomen en aanzienlijke schade veroorzaken. Veiligheidsdouches zijn essentieel voor snelle eerste hulp. Ze maken het mogelijk om de getroffen gebieden onmiddellijk af te spoelen, wat helpt om acute schade te beperken en negatieve gevolgen op lange termijn te voorkomen. Nooddouches kunnen ook gebruikt worden om kledingbranden te blussen. Afhankelijk van het toepassingsgebied worden lichaamsdouches, oogdouches of oogdoucheflessen gebruikt.

2. Zijn nooddouches wettelijk verplicht?

Het hangt ervan af waar je precies werkt. De wetgeving schrijft verschillende regels voor over de noodzaak van nooddouches voor bijvoorbeeld laboratoria, opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen en andere werkplekken. Verplichte nooddouches in laboratoria Er is een duidelijke verplichting om nooddouches te gebruiken in laboratoria. Specifiek op laboratoria afgestemde voorschriften, zoals TRGS 526 "Laboratoria" en de laboratoriumrichtlijnen van de Duitse Sociale Ongevallenverzekering (DGUV Informatie 213-850), vereisen het gebruik van lichaams- en oogdouches. Oogspoelflessen zijn toegestaan als er geen stromend drinkwater beschikbaar is voor een nooddouche. Bovendien specificeren de bovengenoemde voorschriften in detail aan welke minimumvereisten nooddouches in laboratoria moeten voldoen en hoe regelmatig onderhoud eruit moet zien. 6.6.1 en 6.6.2 TRGS 526 "Laboratoria": "In laboratoria moeten bij de uitgang nooddouches voor het lichaam worden geïnstalleerd die van water - bij voorkeur van drinkwaterkwaliteit - worden voorzien. [...] Indien mogelijk moeten oogveiligheidsdouches met water van drinkwaterkwaliteit [worden] geïnstalleerd in de buurt van de lichaamsdouche of bij de wasbak, zodanig dat ze vanaf elke werkplek direct toegankelijk zijn. [...] Oogspoelflessen met steriele spoelvloeistof zijn toegestaan als er geen stromend drinkwater beschikbaar is.".

### Speciale keuringsplicht voor opslag gevaarlijke stoffen TRGS 510 beschouwt nooddouches als standaard uitrusting bij opslag van gevaarlijke stoffen. Als u gevaarlijke stoffen opslaat in magazijnen volgens TRGS 510, moet u in uw risicobeoordeling expliciet nagaan of lichaams- en oogdouches vereist zijn als EHBO-maatregel of dat u van deze norm kunt afwijken. Als je besluit om geen veiligheidsdouches te gebruiken, moet je dit expliciet verantwoorden in de relevante documentatie. Abs 4.3.8 TRGS 510: "Als onderdeel van de risicobeoordeling moet worden nagegaan of van oog- en lichaamsdouches kan worden afgezien. Een eventuele vrijstelling moet in de documentatie worden gemotiveerd." Overige werkplekken: De risicobeoordeling beslist! In tegenstelling tot de laboratoriumrichtlijnen en TRGS 510 worden nooddouches niet specifiek genoemd in regelgeving zoals de Arbowet, de Arbeidsomstandighedenverordening of de Verordening Gevaarlijke Stoffen. Werkgevers zijn echter in het algemeen verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun werknemers te beschermen. Ze moeten daarom altijd een risicobeoordeling uitvoeren en als gevolg daarvan ook noodzakelijke eerstehulpmaatregelen zoals nooddouches vaststellen en specificeren. *§10 ArbSchG: "De werkgever moet de nodige maatregelen treffen voor eerste hulp [...] in overeenstemming met het soort werkplek en de activiteiten en het aantal werknemers." §13 GefStoffV: "Ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers bij bedrijfsstoringen, ongevallen of noodsituaties moet de werkgever [geschikte] noodmaatregelen vaststellen [...]. Daartoe behoort ook het ter beschikking stellen van geschikte eerstehulpvoorzieningen [...]."*

3. Wanneer is volgens de risicobeoordeling een nooddouche vereist?

Ervaring uit de operationele praktijk leert: Onmiddellijk spoelen met veel water is de eerste keuze in geval van verontreiniging van welke aard dan ook (zie Bijlage 6 DGUV Informatie 203-022 "Eerste hulp op de werkplek"). Naast de bijzonder belangrijke mechanische reiniging zorgt het spoelen namelijk ook voor een snelle afvoer van reactie- en verdunningswarmte. Dit maakt de veiligheidsdouche tot een van de meest efficiënte eerstehulpvoorzieningen. Als een nooddouche niet expliciet bij wet is voorgeschreven, kun je er met behulp van een risicobeoordeling snel achter komen of je een nooddouche nodig hebt. Praktisch gezien moet je bepalen of er een risico is op huid- of oogcontact met gevaarlijke stoffen voor activiteiten in je bedrijf waarbij je in geval van nood onmiddellijk moet spoelen. Naast het algemene gebruik van een nooddouche zijn het aantal, het ontwerp en de plaatsing van de te voorziene lichaamsdouches, oogdouches of oogspoelflessen altijd een beslissing per geval en afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Als er in uw bedrijf gevaarlijke stoffen worden gebruikt, is het veiligheidsinformatieblad (VIB) een van de belangrijkste informatiebronnen voor de risicobeoordeling. In hoofdstuk 4 geeft de fabrikant u bijvoorbeeld informatie over de noodzakelijke eerstehulpmaatregelen.

Belangrijke informatiebron: het veiligheidsinformatieblad

Als er in uw bedrijf gevaarlijke stoffen worden gebruikt, is het veiligheidsinformatieblad (VIB) een van de belangrijkste informatiebronnen voor de risicobeoordeling. In rubriek 4 geeft de fabrikant u bijvoorbeeld informatie over de noodzakelijke eerstehulpmaatregelen.

Rekening houden met activiteiten en processen

Gevaarlijke stoffen kunnen echter ook ontstaan of vrijkomen tijdens activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld stof, vonken, metaalsplinters of houtsplinters - maar ook brandwonden en brandwonden zijn een probleem en moeten worden meegenomen in de risicobeoordeling.

4. Kan ik ook een "normale" waterbron gebruiken in plaats van een nooddouche?

Dit wordt in geen geval aanbevolen. In geval van nood is onmiddellijk, efficiënt en voldoende lang spoelen met voldoende vloeistof cruciaal. Alleen speciaal ontworpen veiligheidsdouches zorgen voor een optimale en efficiënte toevoer dankzij een hoge volumestroom en overeenkomstig debiet. Ze zijn ook uitgerust met veel belangrijke extra functies die conventionele wasvoorzieningen niet bieden. Bijvoorbeeld bijzonder eenvoudige bedieningsmechanismen die ernstig tijdverlies in noodsituaties voorkomen. Of speciaal gevormde oogbevestigingen die effectief helpen om de oogleden open te houden en zo een optimale spoeling van het ooggebied mogelijk maken. Om deze redenen zijn veiligheidsdouches ook strikt gestandaardiseerd. De minimumvereisten worden geregeld door EN 15154 (onderverdeeld in vijf delen): Deel 1 voor "Lichaamsdouches met wateraansluiting voor laboratoria" Deel 2 voor "Oogdouches met wateraansluiting" Deel 3 voor "Lichaamsdouches zonder wateraansluiting" Deel 4 voor "Oogdouches zonder wateraansluiting" Deel 5 voor "Hoofddouches met water voor andere locaties dan laboratoria".

i

Goed om te weten: DENIOS veiligheidsdouches voldoen uiteraard aan de eisen van EN 15154 en veel modellen hebben ook een onafhankelijke certificering van de DVGW (Duitse Technische en Wetenschappelijke Vereniging voor Gas en Water) - een betrouwbaar bewijs dat ze onder andere voldoen aan de drinkwaterverordening.

5. Welke veiligheidsdouche is de juiste voor mijn toepassing?

In de DENIOS online shop vind je een uitgebreide selectie producten voor de noodvoorziening van spoelvloeistof. Het assortiment omvat oogdoucheflessen, oogdouches met wateraansluiting, lichaamsdouches met wateraansluiting, gecombineerde nooddouches met wateraansluiting, vorstbestendige nooddouches en speciale tanknooddouches waarvoor geen wateraansluiting ter plaatse nodig is. Maar welk product is het juiste? We hebben een duidelijke keuzegids samengesteld om je te helpen de juiste beslissing te nemen.

6. Waar moet ik op letten bij het installeren van een nooddouche?

Positionering

Voor laboratoria specificeert TRGS 562 de plaatsing van de veiligheidsdouche bij de uitgang. Anders geldt: in geval van nood moet een optimale bereikbaarheid van de veiligheidsdouche worden gegarandeerd. Waar zit nu precies de bron van gevaar? Als vuistregel geldt dat je de veiligheidsdouche van daaruit binnen maximaal 10 seconden moet kunnen bereiken. Bij bijzonder gevaarlijke stoffen kan dit sneller zijn (afhankelijk van je risicobeoordeling). In de laboratoriumrichtlijnen van DGUV staat ook een aanzienlijk snellere tijd van maximaal 5 seconden. Onze tip: Doe de praktijktest en kijk hoe lang je nodig hebt!

Toegankelijkheid

Stel je voor dat je iets in je oog hebt - je oogleden worden in een reflex dichtgeknepen en je moet de nooddouche bereiken met aanzienlijk beperkt zicht. Als de weg niet vrij is omdat het gebied bijvoorbeeld geblokkeerd is met materiaal, heb je een probleem. Opvallende vloermarkeringen kunnen helpen om de veiligheidsdouche af te sluiten en te voorkomen dat deze geblokkeerd raakt. Ook andere struikelgevaren moeten koste wat het kost worden vermeden bij het installeren van veiligheidsdouches. De gewonde persoon mag niet gedwongen worden om trappen op te lopen, over hellingen te lopen of deuren te openen. Plaats de veiligheidsdouche daarom altijd op dezelfde hoogte als de bron van het gevaar en vermijd barrières zoals deuren en hekken op weg naar de veiligheidsdouche.

Zichtbaarheid

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdouche niet over het hoofd wordt gezien, moet je ervoor zorgen dat hij duidelijk zichtbaar is. Dit betekent dat het gebied rond de veiligheidsdouche goed verlicht moet zijn en dat de vluchtwegsymbolen "veiligheidsdouche" of "oogdouche" duidelijk zichtbaar moeten zijn.

7. Wat moeten werknemers weten als ze veiligheidsdouches gebruiken?

Wanneer moet ik de nooddouche gebruiken?

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de eerste stap in de risicobeoordeling: informeer uw werknemers over de mogelijke gevaren in de dagelijkse werkzaamheden en leg de noodzakelijke eerstehulpmaatregelen uit. Uiteindelijk moet iedereen weten in welke situaties onmiddellijk gespoeld moet worden.

Waar bevindt zich de nooddouche?

Lang zoeken in een noodsituatie is geen optie! Dit kan kostbare tijd voor noodhulp verspillen. Werknemers moeten daarom precies weten waar ze in noodgevallen veiligheidsdouches en oogdouches kunnen vinden. Zorg ervoor dat de veiligheidsdouche duidelijk zichtbaar is door de nodige noodborden op te hangen en toon werknemers waar ze veiligheidsdouches en oogdouches kunnen vinden als onderdeel van hun training.

Hoe wordt de veiligheidsdouche bediend?

Iedereen die niet weet hoe de veiligheidsdouche in een noodgeval bediend moet worden, heeft een serieus probleem. Hoewel veiligheidsdouches ontworpen zijn om zo intuïtief mogelijk bediend te worden, kan het bedieningsmechanisme per model verschillen. Terwijl lichaamsdouches meestal geactiveerd kunnen worden door een trekstang, zijn er verschillende opties voor oogdouches: Door middel van een drukplaat, ventielhendel of door middel van een beschermkap die de oogdouche activeert wanneer deze omhoog wordt gebracht. Oogdoucheflessen daarentegen geven de irrigatievloeistof af door handmatig in het fleslichaam te knijpen.

8. Wat gebeurt er met het afvalwater?

Als de veiligheidsdouche bedoeld is om te spoelen na ongevallen met gevaarlijke stoffen, kunnen deze ook het proceswater verontreinigen. Denk daarom bij het plannen van je veiligheidsdouche na over geschikte opties voor retentie en correcte afvoer (zie §22 AwSV).

9. Hoe vaak moet je nooddouches onderhouden?

Zowel lichaams- als oogdouches moeten jaarlijks worden geïnspecteerd door een deskundige. Daarnaast moet de gebruiker minstens één keer per maand een functietest uitvoeren. De DGUV beveelt voor oogdouches nog kortere inspectie-intervallen aan om het risico op besmetting te minimaliseren.

DENIOS zorgt voor je jaarlijks onderhoud van nooddouches

Wist je dat? De professionele DENIOS onderhoudsservice is ook beschikbaar voor lichaams- en oogdouches! Met onze aantrekkelijke onderhoudscontracten houdt u niet alleen de levensduur van uw eerstehulpuitrusting op peil, maar mist u ook nooit meer een afspraak - omdat wij de jaarlijkse veiligheidscontrole voor u inplannen.

10. Waar moet ik op letten bij het testen van de werking van veiligheidsdouches?

Een regelmatige controle van de veiligheidsdouche zorgt er niet alleen voor dat hij goed werkt. Regelmatig gebruik helpt ook om de kraan soepel te laten werken. Regelmatig water verversen voorkomt ook vervuiling en ziektekiemen in de waterleiding. Beoordeel tijdens de functietest het debiet, het waterverdeelpatroon van de douchekop en de waterkwaliteit door visuele inspectie. Een schone en efficiënte test is mogelijk met praktische testwagens voor nooddouches.

Maak gebruik van ons deskundig advies!

Individueel klantadvies, service en product variatie zijn onze sterke punten.

Onze accountmanagers staan ​​voor u klaar!

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Soortgelijke berichten

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00